• competition swimming pool
  • specialty pool service

KHÔNG MUỐN LÀ “CÔNG TY THIẾT BỊ BỂ BƠI TRUNG QUỐC KHÁC”

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tập trung vào các giải pháp tổng thể cho các dự án bể bơi, mang đến cho khách hàng sự đáp ứng toàn diện về quy hoạch, thiết kế và xây dựng dự án. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có kết nối chặt chẽ hơn với khách hàng, nhiều hành động tương tác hơn và trở thành người hỗ trợ đắc lực cho nhiều chủ sở hữu hồ bơi tiềm năng, nhà thầu, nhà xây dựng và kiến ​​trúc sư. Chúng tôi mời bạn tham gia nhóm tùy chỉnh giải pháp hoàn thiện hồ bơi của chúng tôi và bắt đầu dự án hồ bơi tiếp theo của bạn ngay lập tức.

 

Trách nhiệm xã hội

Là một công ty có trách nhiệm với xã hội, Greatpool luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Hàng năm, công ty chúng tôi đầu tư 5% lợi nhuận vào quỹ từ thiện để giúp trẻ em ở các vùng nghèo Tây Tạng được đến trường.

  • IMG_2417
  • IMG_2418
  • IMG_2419
  • IMG_2420
  • IMG_2421
  • IMG_2422

Greatpooltập trung vào các dịch vụ dự án, cung cấp cho khách hàng các giải pháp một cửa để lập kế hoạch và thiết kế dự án bể bơi, đào sâu bản vẽ, cung cấp và lắp đặt thiết bị, cải tạo và xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, v.v.

Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ bạn!